Podsumowanie projektów kartuskiego “Wzgórza” – “Europa naszą szansą”

0

9 czerwca 2017 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach  odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu dla uczniów szkoły. Została przygotowana i przedstawiona prezentacja na temat  podjętych działań, a uczestnikom wręczono Certyfikaty. Piotr Lewna przygotował wykład: „ Jak skutecznie tworzyć markę osobistą?”, a Agnieszka Landowska przeprowadziła krótka sesję coachingową na temat: „Motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym”.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Szkół Ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu kartuskiego, dyrektorzy szkół, oddelegowani nauczyciele,  doradcy zawodowi i uczniowie.

Przedstawiciele ZSZiO w Żukowie przedstawili prezentacje dotyczącą realizacji projektu praktyk zagranicznych w ich placówce.

Od 2009 roku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, realizuje projekty staży zagranicznych dla swoich uczniów. Beneficjentami tego projektu było 60 uczniów z III klas Technikum oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

We wrześniu 2016, 10 uczniów z Technikum Handlowego i 2 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej pojechały, pod opieką Klaudii Kamińskiej – Zwara, do Bergerac, do Francji. W październiku 2016 roku, 16 uczniów z Technikum Informatycznego pojechało do Portsmouth, w Anglii, pod opieką Sylwii Klaman i Iwony Cyrockiej. W marcu 2017 pod opieką Magdaleny Fryt i Andrzeja Klinkosza, swój staż w Bristolu odbyło 16 uczniów z Technikum Ekonomicznego. Natomiast przełomie marca i kwietnia, 2017 swój staż pod opieką Sylwii Klaman i Iwony Cyrockiej  w Bristolu swój staż odbyło 16 uczniów z Technikum Organizacji Reklamy.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
1500