Burmistrz Wojciech Kankowski z absolutorium

0

Wśród radnych nie było głosów sprzeciwu w sprawie udzielenia burmistrzowi Żukowa absolutorium. Jednomyślnie zagłosowali „za” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Więcej w wydaniu papierowym tygodnika „Głos Kaszub”, 4 lipca. 

Dodaj komentarz

avatar
1500