Niedługo II etap modernizacji drogi Reskowo-Lipowiec

0

Gmina Chmielno ogłosiła już przetarg na modernizację II etapu drogi Reskowo-Lipowiec. 7 listopada ubiegłego roku otwarto I etap tej inwestycji.

W ramach II etapu odtworzona ma zostać trasa i jej punkty wysokościowe. Usunięte zostaną korzenie. Rozebrana zostanie istniejąca obecnie nawierzchnia z płyt YOMB, podobnie jak istniejące przepusty. Ułożone zostaną nowe przepusty, wykonane będą koryta i nasypy oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego, a także zjazdy, skarpy i pobocza.

24 sierpnia minął termin składania ofert przetargowych. Niedawno miało miejsce otwarcie ofert.

Przypomnijmy, że 7 listopada otwarto zmodernizowaną drogę gminną Reskowo-Lipowiec na odcinku 0,5 km (etap 1). Koszt modernizacji wynosił ponad 381 922 zł, z czego 90 000 zł dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Do przetargu przystąpiło 6 wykonawców. Wybrano ofertę firmy Dromos.

Dodaj komentarz

avatar
1500