Od 15 kwietnia obowiązkowa deratyzacja w gminie Żukowo

0

Burmistrz Gminy Żukowo przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji. Należy ją przeprowadzić od 15 kwietnia do 15 maja.

 

Burmistrz Gminy Żukowo przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Żukowo. W szczególności należy zwrócić uwagę na pomieszczenia zsypowe i piwniczne budynków oraz miejsca najbardziej zagrożone bytowaniem gryzoni.

Obowiązek ten wynika z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Żukowo, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XVII/188/2015 z dnia 24 listopad 2015 r.

Deratyzację należy przeprowadzić w okresie wiosennym, w dniach od 15 kwietnia do 15 maja 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach.

– Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu. Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami, pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Moh-a). Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1.700 kg/cm2 i szybkością 1,5-6 ugryzień na sekundę. Gryzonie uszkadzają więc konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych – czytamy na stronie deratyzacja.pl

Rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia oraz nie pozostawiać ich bez opieki!

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania.

Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Info: UG Żukowo

Dodaj komentarz

avatar
1500