O roku pracy na stanowisku dyrektor GOKSiR-u w Chmielnie, wprowadzanych w gminie innowacjach, sezonie zimowym i zbliżającym się sezonie letnim
z Edytą Klasa rozmawia Piotr Chistowski.

 

Piotr Chistowski: Już niemal rok minął od wyboru Pani na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. To był udany rok? Widać zmiany w funkcjonowaniu GOKSiR-u?

Edyta Klasa: W marcu ubiegłego roku przystąpiłam do tej pracy z konkretną koncepcją funkcjonowania chmieleńskiego Gminnego Ośrodka Kultury i realizowana była ona zgodnie z planem. Pod tym względem uważam rok 2015 za udany. W pierwszych miesiącach dokonałam pewnej reorganizacji, która przyniosła zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki. W ten sposób wygospodarowałam środki na finansowanie „nowych” imprez np. Triathlon Chmielno, cyklu czterech koncertów „Usłyszeć Chmielno”, finału Pucharu Kaszub w rolkarstwie szybkim oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć i organizację nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych.

Drugie półrocze to był czas pisania projektów i wniosków o dofinansowania, aplikowania w konkursach grantowych. Niektóre z nich są rozstrzygnięte, na wyniki innych jeszcze czekamy. I tak na 2016 rok GOKSiR pozyskał dotacje na projekty stricte kulturalne z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z Instytutu Muzyki i Tańca.

Ważna jest komunikacja z mieszkańcami, dlatego zmodernizowaliśmy naszą stronę internetową oraz już w marcu uruchomiliśmy fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Osoby pracujące w GOK-u tworzą pewien zespół. Staram się, abyśmy działali sprawnie, zadaniowo i z pasją, a to przynosi efekty. Cenię sobie też bardzo wsparcie sponsorów i wszystkich partnerów naszych przedsięwzięć. Ich udział sprawia, że życie kulturalno-sportowo-rekreacyjne w naszej gminie  jest bogatsze.

Staramy się też poprawić pod względem estetycznym wizerunek GOK-u. Myślę, że mieszkańcy zauważyli rewitalizację zieleni przed wejściem do Domu Kultury.

- Latem, tak jak w poprzednim sezonie, każdy tydzień kalendarza imprez będzie wypełniony co najmniej jednym wydarzeniem - zdradza Edyta Klasa
– Latem, tak jak w poprzednim sezonie, każdy tydzień kalendarza imprez będzie wypełniony co najmniej jednym wydarzeniem – zdradza Edyta Klasa

P.CH: Co możemy zobaczyć, z czego skorzystać w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie?

E.K: Zacznę od tego, że GOKSiR to nie tylko Dom Kultury. Od roku jest otwarty 12 godzin dziennie (a czasami dłużej) i pozostaje otwarty dla korzystających z naszej oferty i wszystkich, którzy mają pomysły, chcą się zaangażować, albo podjąć inicjatywy służące mieszkańcom.

A co proponujemy? Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, zumbę fitness, zumbę dla dzieci, aerobik body shape, naukę gry na akordeonie, na keyboardzie. Od jesieni działa u nas szkoła języków obcych. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Realizujemy bezpłatny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów.

Od lutego do maja będą warsztaty budowy kaszubskich instrumentów muzycznych. Nasz projekt, jako jeden z trzech w Polsce wybranych do dofinansowania, otrzymał najwyższą notę w ostatniej edycji programu grantowego Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”. Nawiązuje on do modelu edukacji międzypokoleniowej i bezpośredniego przekazu umiejętności i kompetencji kulturowych.

Organizujemy konkursy, koncerty, kabarety, bale, spektakle, wystawy, spotkania i warsztaty edukacyjno-podróżnicze.

Prowadzimy świetlicę wiejską w Maksie. W dni powszednie popołudniami dzieci mają zapewnione różnorodne zajęcia z instruktorką świetlicy. Organizujemy wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci. Cieszy mnie przychylność rodziców i innych mieszkańców sołectwa Przewóz wspierających działalność naszej placówki.

Inne obiekty prowadzone przez GOKSiR: plaża gminna, Centrum Informacji Turystycznej, Park Rekreacyjny w Miechucinie, scena plenerowa i stadion gminny czekają na nadejście wiosny. Wówczas i te miejsca będą zapleczem dla ciekawych wydarzeń i miejscem spotkań.

P.CH: Chmielno to bez wątpienia gmina turystyczna, dlatego nie sposób nie spytać. Czy zimą Chmielno zasypia, czy też jest co robić dla turystów?

E.K: Powiem inaczej. Chmielno latem tętni życiem! Nasza gmina posiada bardzo dobre naturalne walory do rozwoju turystyki wodnej. Niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym w naszej gminie, podobnie jak i na całych Kaszubach powodują, że wyraźnie mniejszy jest ruch turystyczny o tej porze roku.

Chmielno latem tętni życiem!

Jednak nie można powiedzieć, że Chmielno zimą zasypia. Mamy tutaj całoroczne obiekty turystyczne świadczące wysokiej jakości usługi. Do Gminnego Ośrodka Kultury zapraszamy na wydarzenia kulturalne przez cały rok, nie tylko latem.

P.CH: To był wyjątkowy rok dla Chmielna. Uchwalono pierwszy program współpracy z organizacjami pozarządowymi…

E.K: W minionym roku w sferze społecznej gmina Chmielno wprowadziła sporo działań innowacyjnych. Rada gminy uchwaliła pierwszy Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a wójt gminy ogłosił pierwszy konkurs grantowy dla stowarzyszeń i fundacji.

Jako pierwsza gmina wiejska w powiecie kartuskim utworzyła Fundusz Sołecki. Wszystkie sołectwa zdecydowały się skorzystać z tego mechanizmu finansowania. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych mieszkańców gminy Chmielno podjęte zostaną działania w celu powołania Młodzieżowej Rady Gminy.

Jako pierwsza gmina wiejska w powiecie kartuskim utworzyła Fundusz Sołecki. Wszystkie sołectwa zdecydowały się skorzystać z tego mechanizmu finansowania.

W Gminnym Ośrodku Kultury od października działa szkoła języków obcych. GOKSiR Chmielno jako pierwsza tego typu placówka w powiecie, zgłosił akces do ministerialnego programu „Karta Dużej Rodziny”. Oferujemy rodzinom wielodzietnym zniżki na odpłatne zajęcia prowadzone przez GOK dla dzieci.

Otwarcie władz samorządowych na tzw. trzeci sektor przyniosło pozytywny efekt w postaci nowych organizacji społecznych np. Chmielno NON-STOP czy „COOLturalni” stowarzyszenia, które jesienią utworzyły osoby związane z działalnością naszego GOKu.

Zwiększył się też nasz udział w akcjach społecznych: w tym roku po raz pierwszy utworzony został w Chmielnie sztab WOŚP. Wójt, pracownicy urzędu gminy, GOPSu, GOKSiRu i Biblioteki uczestniczyliśmy w projekcie Szlachetna Paczka.

P.CH: Można już zdradzić, czy czekają nas nowe wydarzenia w trakcie sezonu letniego w gminie? Możemy już mówić o jakimś kalendarzu imprez?

E.K: Oczywiście. Kalendarz dostępny jest na stronie chmielno.pl i na Facebooku, ale zaznaczam, że nie jest zamknięty.

Lista inicjatyw zwiększa się w miarę dostępności środków i pozyskiwania partnerów do współpracy. Latem, tak jak w poprzednim sezonie, każdy tydzień kalendarza imprez będzie wypełniony co najmniej jednym wydarzeniem.

Przed nami Festiwal Tradycji Kaszubskich, Wesele Kaszubskie, Razem Bezpieczne Chmielno, Triathlon Chmielno, Dożynki Gminne, II spływ kajakowy „Mółi Kółko Raduńsci”, I salon twórców ludowych i rękodzielników „Hand Made in Kaszebe”, druga edycja koncertów „Usłyszeć Chmielno”.

W planie mamy nowe imprezy w miesiącu lipcu. Realizacja pierwszej uzależniona jest od tego, czy otrzymamy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – nasz projekt jest rozpatrywany, natomiast druga związana jest pośrednio z tegorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży.

W odpowiednim czasie poinformuję o szczegółach, ale już dziś  zapraszam do Chmielna!

P.CH: Dziękuję za rozmowę.

 

Dodaj komentarz

avatar
1500