W Borkowie odbędzie się II Gminny Przegląd Talentów. Trwa nabór zgłoszeń!

0
fot. OKiS Żukowo

Grasz na gitarze? Śpiewasz? Tańczysz? Żonglujesz? W Borkowie odbędzie się II Gminny Przegląd Talentów Artystycznych. Organizatorzy zachęcają do wysyłania zgłoszeń.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Żukowo, a także do wszystkich mieszkańców gminy Żukowo w wieku 7-20 lat. W przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator wymaga zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Jak informują organizatorzy, prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną. Wszystkie występy śpiewane i mówione mogą być zaprezentowane tylko w języku polskim. Co ważne, prace plastyczne muszą być wykonane na miejscu. Uczestnik ma na to godzinę.
Organizatorzy zaznaczają również, że nie ma podziału wiekowego.
Uczestnicy będą oceniani w kategoriach tematycznych: (indywidualnych i zespołowych) muzyczne (śpiew, gra na instrumencie), teatr (etiudy aktorskie, przemówienie, recytacja, kabaret), ruchowe (gimnastyka artystyczna, taniec, akrobatyka) oraz plastyka (origami, rzeźba, iluzja, itp.).

Trwa nabór zgłoszeń

Wypełnioną i podpisaną kartę konkursową zgłaszającą uczestnika wraz z załącznikami, które dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, należy dostarczyć do siedziby organizatora, ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, osobiście, listownie lub mailowo na adres: p.milczanowska@okis-zukowo.pl. Termin naboru zgłoszeń mija 27 października.
Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności. W przypadku wystąpień indywidualnych prezentacja nie powinna być dłuższa niż 3 minuty, w przypadku zespołu nie dłuższa niż 5 minut. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany
na płycie CD, (opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem) lub na pendrive. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców
oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
Spośród wszystkich zaprezentowanych uczestników jury przyzna jedną Nagrodę Specjalną. Po przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w formie statuetek. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów będzie występ na wybranej przez organizatora uroczystości gminnej.

Przegląd już 4 listopada

Gminny Przegląd Talentów Artystycznych odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 4 listopada o godzinie 10:00 na sali sportowej.

Foto: archiwum

Dodaj komentarz

avatar
1500