W miejscu parku i placu zabaw powstanie droga? Obawy mieszkańców bloku przy ul. Mściwoja II

1
fot. Piotr Chistowski

Czy to możliwe, żeby na miejscu obecnego parku i placu zabaw jednego z bloków przy ul. Mściwoja II w Kartuzach powstała droga dojazdowa? Wszystko na to wskazuje. Do naszej redakcji zgłosiła się pełna obaw jedna z mieszkanek tego bloku. 

Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka, mieszkanka bloku przy ul. Mściwoja II w Kartuzach. Poinformowała nas, o planowanej inwestycji przy jej bloku, o której nie zostali poinformowani mieszkańcy.

Przedłużenie dzierżawy niemożliwe

W grudniu ubiegłego roku wspólnota mieszkaniowa bloku wystąpiła do burmistrza Kartuz z prośbą o informację o warunki i możliwość przedłużenia dzierżawy działki przy bloku, gdzie obecnie znajduje się park i plac zabaw mieszkańców.
Odpowiedź przyszła na początku wiosny tego roku. Poinformowano tam mieszkańców, że przedłużenie dzierżawy jest niemożliwe, bo planowana jest tam inwestycja drogowa.
Mieszkańcy wystowali zatem do burmistrza kolejne pismo.

Przepychanka na pismach

– W nawiązaniu do korenspondencji, dotyczącej dzierżawy terenu dodatkowego na potrzeby Wspólnoty Mieszkańców oraz innych kwestii, wyrażamy sprzeciw wobec ignorowania prawa do informacji Mieszkańców, co do planów inwestycyjnych jakie mają zostać zrealizowane w bezpośrednim sądsiedztwie nieruchomości – czytamy w liście skierowanym do włodarza Kartuz. – Jedynym, czego doczekaliśmy się po trzech miesiąca oczekiwania na odpowiedź była pozbawiona uzasadnienia odmowa przedłużenia dzierżawy działki na kolejny okres. Niezrozumiałe jest, dlaczego Mieszkańcy mieliby zostać pozbawieni dalszej możliwości dzierżawy. Działka, przez ostatnich kilka lat była wykorzystywana przez Wspólnotę Mieszkaniową, jako pielęgnowany i zagospodarowany na własny koszt, teren zielony, którego Wspólnota jest praktycznie pozbawiona na własnej działce. Mieszkańcy nieruchomości mają możliwość korzystania z własnego bardzo niewielkiego zewnętrznego terenu wspólnego, którego granica jest niejasna, ze względu na brak posadowionych słupków granicznych. Mieszkańcy są także pozbawieni przestrzeni parkingowej, zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych, na dodatek Wspólnota Mieszkaniowa, wobec braku wykonywania obowiązków przez Gminę Kartuzy, była zmuszona sprzątać i odśnieżać gminną drogę wewnętrzną prowadzącą do budynku, co spowodowało poniesienie wymiernych kosztów – wyliczają w piśmie mieszkańcy.

„Wyjaśnienie” Urzędu Miejskiego

W sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
– Informuję, że Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: “Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie między innymi kanalizacja deszczowa w ul. Mściwoja II w Kartuzach, w tym również na działce nr ew. 56/21. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13.315.929,05 zł. Ponadto dodam, że jesteśmy w posiadaniu zatwierdzonej dokumentacji projektowej na wykonanie na przedmiotowej działce dojazdu do budynku mieszkalnego nr 26 przy ul. Mściwoja II, do którego obecnie dojazd odbywa się poprzez teren Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach – wyjaśnia wiceburmistrz Wojciech Jaworowski.

 

1
Dodaj komentarz

avatar
1500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Alicja Recent comment authors
najnowszy najstarszy oceniany
Alicja
Gość
Alicja

Dlaczego wywala się tyle pieniędzy na drogę do JEDNEGO bloku, kiedy i tak na drodze przy technikum będzie ruch samochodów ze względu na znajdujący się tam Inkubator Przedsiębiorczości i bar, który organizuje imprezy??? Nie wierzę, że nie ma większych potrzeb na budowę drogi!