O kończącej się IV kadencji Rady Organizacji Pozarządowych
w powiecie kartuskim oraz zmianach, jakie czekają organizacje
z Aleksandrą Kuczkowską, kierownikiem referatu ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa w Kartuzach rozmawia Piotr Chistowski

 

Piotr Chistowski: Kończy się IV kadencja Rady Organizacji Pozarządowych w naszym powiecie. Jak Pani, jako osoba, która ściśle współpracuje z radą może podsumować ten okres?

Aleksandra Kuczkowska: Wśród sukcesów IV kadencji rady jako pierwszą rzecz, należy podkreślić pozytywne lobbowanie i działanie rady w kierunku tego, aby w gminie Chmielno powstał roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i to się udało. To bardzo duży sukces.
Trzeba też powiedzieć o integracji III sektora (organizacji pozarządowych – przyp. red.) w poszczególnych gminach naszego powiatu. Spotkania organizowane w gminach, na których organizacje same się poznawały, przedstawiały swoje działania, wymieniały się swoimi doświadczeniami, a także tym, co wymaga jeszcze poprawy, co należy zmienić, czego jeszcze potrzebują, jako organizacje.
Rada stworzyła również możliwość kontaktu z członkami rady i nie tylko. Stworzyli grupę na portalu społecznościowym Facebook i każda organizacja oraz osoby zainteresowane mogą mieć bieżące informacje, a co najważniejsze dogodny ze sobą kontakt.
Rada Organizacji Pozarządowych stanowi ważny głos dla samorządów.

- Rada wniosła przez ostatnie lata już bardzo wiele cennych poprawek, które Zarząd Powiatu Kartuskiego uwzględnił przygotowując program - przekonuje Aleksandra Kuczkowska
– Rada wniosła przez ostatnie lata już bardzo wiele cennych poprawek, które Zarząd Powiatu Kartuskiego uwzględnił przygotowując program – przekonuje Aleksandra Kuczkowska

P.CH: Co rusz mówi się o Radzie Organizacji Pozarządowych, ale ciągle wielu nie wie, czym na co dzień zajmuje się rada…

A.K: Rada Organizacji Pozarządowych jest zespołem doradczym i opiniotwórczym dla samorządów. Szczególnie mówimy tutaj o samorządzie powiatu kartuskiego, ale ostatnia kadencja pokazała, że rada swoje opinie i wiedzę otwierała także dla samorządów gminnych z terenu powiatu.
Czyli tak, jak wspomniałam przede wszystkim funkcja doradcza, opiniotwórcza. A to naprawdę bardzo wiele…

Rada Organizacji Pozarządowych jest zespołem doradczym i opiniotwórczym dla samorządów

P.CH: Zatem niedługo zatwierdzany przez Radę Powiatu Kartuskiego program współpracy z organizacjami także był opiniowany przez Radę Organizacji Pozarządowych?

A.K: Roczny program współpracy zawsze konsultowany jest z Radą Organizacji Pozarządowych, ale też ze wszystkimi organizacjami. Każda z nich ma możliwość wniesienia swoich uwag do programu.
Dlatego też 29 października odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych na którym zaprezentowany zostanie Roczny Program Współpracy i po nim zostanie jeszcze organizacjom parę dni, aby móc zgłosić swoje uwagi.
Poza tym rada wniosła przez ostatnie lata już bardzo wiele cennych poprawek, które Zarząd Powiatu Kartuskiego uwzględnił przygotowując program. Nie wszystkie zostały uwzględnione, ale każda z nich była brana pod uwagę.

P.CH: Mówiąc o programie. Co takiego wnosi on dla organizacji pozarządowych? Jakie są z niego korzyści?

A.K: Program Współpracy przede wszystkim określa formę i zasady współpracy samorządu powiatu kartuskiego z organizacjami pozarządowymi.
Mówi o tym, jakie zadania samorząd powiatu będzie zlecał organizacjom pozarządowym w formie konkursów. Mówi też o tym, że co roku organizujemy święto NGO (Non – Government Organization tj. organizacje pozarządowe – przyp. red.), czyli nasze coroczne Targi Organizacji Pozarządowych, które w ubiegłym roku miały miejsce w Chmielnie. Podczas niego, każda chętna organizacja może się zaprezentować. Mówi też o tym, że organizacje mają prawo i powinny wręcz konsultować inne uchwały powiatu dotyczące działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
Generalnie program otwiera drogę na obustronną współpracę samorządów z organizacjami, a określając formy i zasady współpracy sprawia, że wszystkie organizacje znają te zasady i mają równe szanse na tę współpracę.

P.CH: No właśnie. Mówimy o gminie Chmielno. Tam zaczęło to niedawno wszystko działać i co rusz podejmowane są nowe inicjatywy. Liczba organizacji pozarządowych w powiecie wzrasta…

A.K: Obecnie mamy 388 organizacji pozarządowych. Ta liczba niesamowicie wzrasta. W ubiegłym roku mieliśmy ich 349, więc widać ten niezwykły wzrost.
Tendencja się nie zmienia. Najwięcej jest tych działających na rzecz sportu i kultury fizycznej, a także wiele działających na rzecz społeczności lokalnej, swojej małej ojczyzny. Te drugie zajmują się, czy to edukacją, czy kulturą, czy to ochroną środowiska, mają bardzo szeroki wachlarz działań.
Bardzo mało już organizacji, które zajmują się tylko jedną określoną dziedziną, czy to edukacją, czy też kulturą. Mało jeszcze u nas także tych działających w sferze zdrowia.

Obecnie mamy 388 organizacji pozarządowych

P.CH: Czyli wszechstronność charakteryzuje nasze organizacje?

A.K: Tak, bardzo dużo jest takich, które w swoich statutach mają mnóstwo zadań. Działają najczęściej dla swojej społeczności lokalnej w bardzo wielu dziedzinach życia.

P.CH: Bardzo dużo jest organizacji pozarządowych, ale tych zarejestrowanych. Gdy doda się liczbę organizacji nieformalny mamy o wiele większą cyfrę. Czy ich także czekają jakieś udogodnienia?

A.K: Nowelizacja ustawy o organizacjach pożytku i wolontariacie z 2010 roku wprowadziła możliwość tzw. regrantingu tj. możliwość przeprowadzenia konkursu ofert przez inną organizację pozarządową, która jest operatorem. Ta organizacja może przez swoją strukturę udzielić dotacji grupie nieformalnej. To taki „wytrych” dla grup nieformalnych, aby mieć możliwość lepszego działania.
Możliwością wsparcia grup nieformalnych są także inicjatywy lokalne. Grupa nieformalna, która widzi potrzebę naprawy chodnika, budowy placu zabaw, czy zorganizowania imprezy lokalnej, może od samorządu otrzymać na przykład materiały, albo samorząd bezpośrednio zapłaci firmie wykonującej usługę, jednak na ten cel samorządy nie zawsze maja fundusze.

P.CH: Na biurku u Prezydenta RP Andrzeja Dudy leży czekając na podpis nowelizacja do ustawy prawa o stowarzyszeniach. Gdy wejdzie w życie, co czeka organizacje?

A.K: Po pierwsze, nie trzeba będzie 15 osób, które zakładają stowarzyszenia, jak było dotychczas, ale zaledwie 7. To bardzo duże udogodnienie.
Poza tym przyszły rok będzie bardzo korzystny dla III sektora, bo wchodzi bardzo wiele pozytywnych zmian.
Niedawno problemem dla organizacji, które otrzymują pieniądze publiczne w formie dotacji, grantów było prowadzenie biuletynu informacji publicznej. Na szczęście wedle nowelizacji, która w listopadzie wejdzie w życie, taka organizacja nie musi koniecznie prowadzić biuletynu informacji publicznej. Musi natomiast spełnić obowiązek dostępu do informacji publicznej, czyli, albo może prowadzić biuletyn informacji publicznej, albo na swojej stronie zamieścić informację, że dysponowała środkami publicznymi, albo będzie musiała na wniosek osoby zainteresowanej udzielić listownej odpowiedzi na temat dysponowanych przez organizacje środków publicznych.
Poza tym bardzo pozytywnym przepisem dla organizacji pozarządowych będzie fakt, że niedługo uproszczoną księgowość, ewidencję przychodów i kosztów będą mogły prowadzić organizacje, które: nie prowadzą działalności gospodarczej, działają w sferze zadań publicznych, nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, których przychody i koszty osiągnęły wysokość nie przekraczającą 100 tys. zł. Warto zajrzeć do tej noweli, która ukaże się niedługo. Ona doprecyzuje z jakich tytułów, jakie przychody pozwalają, aby organizacja mogła prowadzić uproszczoną księgowość.
Zmieniają się też przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego. Wiele osób korzysta z programów PIT-owskich dołączanych m.in. do różnych gazet. Tam, często było konkretne wskazanie OPP. Ustawa wprowadza konieczność zamieszczania wraz z programem informacji, czy takowy umożliwia wskazanie różnych organizacji pożytku publicznego, czy tylko jeden.
Poza tym, jeżeli organizacja wydaje pieniądze na kampanię „jednego procenta” z pieniędzy, które otrzymała w taki sposób od podatników musi to zaznaczyć w wykupionym ogłoszeniu, reklamie.
Czekają też nowe sankcje, a mianowicie na tzw. pośredników w przekazywaniu jednego procenta dla organizacji, która w danym roku nie znalazła się na liście uprawnionych do jego otrzymania. To znaczy, że organizacja pożytku publicznego nie może lobbować na rzecz innej organizacji pożytku publicznego, która nie jest na liście ministerialnej (nie jest uprawiona do otrzymania 1 %).
Tych zmian jest jeszcze więcej, więc zapowiada się naprawdę bardzo pozytywny rok dla organizacji pozarządowych.
Natomiast z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych 29 października na godzinę 16 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na Forum Organizacji Pozarządowych na którym będzie możliwość zapoznania się z projektem rocznego programu współpracy z powiatem kartuskim, a także odbędą się wybory na V kadencję Rady Organizacji Pozarządowych.

P.CH: Dziękuję za rozmowę.

 

A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for

Dodaj komentarz

avatar
1500