Konkurs! Stwórz plakat promujący kino w Chmielnie

0

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie zaprasza do konkursu plastycznego. Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego nowe kino w Chmielnie.

Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika konkursu,​ ​promujący​ ​Kino​ ​za​ ​Rogiem​ ​w​ ​Chmielnie. Prace muszą być wykonane w technikach plastycznych, w formacie A3 lub A2. Powstałe prace powinny być widoczne z daleka, czytelne. Praca powinna zawierać elementy plakatu. Na konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub​ ​z​ ​wykorzystaniem​ ​plasteliny​ ​itp.​ ​materiałów.

Konkurs​ ​skierowany​ ​jest​ ​do​ ​dzieci​ ​i​ ​młodzieży. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane​ ​prace​ ​zbiorowe. Fotografie użyte do plakatu muszą być własnego autorstwa. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe​ ​i​ ​osobiste​ ​do​ ​przekazanej​ ​pracy.

Pracę konkursową należy dostarczyć lub przesłać na adres Organizatora do 15 listopada 2017 r. Liczy się termin dostarczenia przesyłki. Na każdej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły (na odwrocie pracy). Pracę należy nazwać i zamieścić krótki opis (dołączyć na osobnej kartce). Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich​ ​i​ ​graficznych,​ ​nawiązanie​ ​do​ ​miejscowości​ ​Chmielno.

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.chmielno.pl od​ 20​ ​listopada. Laureaci​ ​o​ ​wynikach​ ​konkursu​ ​zostaną​ ​powiadomieni​ ​telefonicznie. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas otwarcia Kina za​ ​Rogiem.

„Głos Kaszub” jest partnerem w konkursie. Szczegóły dostępne są na stronie gminy Chmielno.

Dodaj komentarz

avatar
1500