fot. nadesłane

O reformie edukacji, zarządzaniu, planach i działaniach z dyrektor szkoły podstawowej w Mściszewicach Renatą Węsierską rozmawia Aleksandra Woźniak

Aleksandra Woźniak: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim reforma edukacji. Jak Pani, jako dyrektor placówki publicznej ocenia założenia tej reformy?

Renata Węsierska: Jedną reformę oświaty przeżyłam w roku 1999 -jako nauczyciel, dzisiaj jako dyrektor staję przed kolejną reformą, kiedy wracamy do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Czy będzie lepiej??? Czas pokaże.
Na pewno musimy pamiętać , że od ostatniej reformy minęły prawie dwie dekady a co za tym idzie zmieniła się młodzież, zmieniła się szkoła, zmienił się system nauczania. Dzisiaj jest inaczej w naszej szkole. Pod względem organizacji pracy i nauki nie odczujemy zbytnio skutków reformy, bowiem uczniowie kończący szkołę podstawową pozostali dalej w Mściszewicach, aby kontynuować naukę w gimnazjum. Tak naprawdę nasz uczeń uczył się 11-12 lat (licząc przedszkole) w jednej placówce. Po reformie pobyt w naszej szkole skróci się o rok . Mówi się o zwolnieniach nauczycieli. W szkole w Mściszewicach nie będzie zwolnień. W naszej placówce obecnie jest 13 oddziałów, tzn. 3 –przedszkole, 8-szkoły podstawowej ( podwójny oddział jest w klasie IV) i dwa oddziały klas gimnazjalnych. W 2019 roku odejdą klasy gimnazjalne, zatem pozostanie tylko przedszkole i szkoła podstawowa. Pozostanie różnica jednego oddziału – klasy III gimnazjum. Nauczyciele nie odczują tak bardzo utraty godzin z tego powodu, ponieważ posiadają po kilka kwalifikacji do nauczania przedmiotów np. nauczanie wczesnoszkolne – logopedia, nauczanie wczesnoszkolne – język angielski, nauczanie wczesnoszkolne – gimnastyka korekcyjna, język polski – terapia pedagogiczna-rewalidacja, historia – WOS -bibliotekarstwo, matematyka – informatyka – fizyka, chemia – biologia- bibliotekarstwo- EDB.

A.W: Jest Pani Dyrektorem już od 11 lat. Jak zmieniła się przez ten czas ta placówka?

R.W: Dyrektorem w Zespole Szkół w Mściszewicach jestem od 2006 roku. Wówczas w skład zespołu wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. Swoją działalność rozpoczęłam od procedury nadania imienia która trwała 3 lata. W maju 2009roku szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum przyjęło imię Jana Pawła II. W 2010 roku w tzw. „starej szkole” przeprowadzono remont i stworzono zaplecze sanitarne dla uczniów, w 2012 roku wybudowano łącznik, który połączył pawilon i starą szkołę, w 2014 roku została wybudowana hala sportowa tak bardzo potrzebna dla uczniów. W roku 2015 do naszego zespołu szkół przyłączono przedszkole, które przeniosło się z remizy OSP Mściszewice do naszego obiektu. W związku z tym niezbędna jest rozbudowa pawilonu, gdzie powstaną nie tylko pomieszczenia dla przedszkola i szkoły podstawowej, ale również kuchnia z przestronną stołówką i świetlicą. Inwestycje, które powstały przez ostatnią dekadę zawdzięczamy Panu Wójtowi i Radzie Gminy z Przewodniczącym na czele. Jest to dobry moment, aby wyrazić naszą wdzięczność i podziękowanie Organowi prowadzącemu naszą szkołę za podjęcie szeroko rozumianej rozbudowy placówki.

A.W: Szkoła w Mściszewicach jest drugą największą placówką w gminie Sulęczyno. Jakie są jej potrzeby?

R.W: To prawda – jesteśmy drugą największą placówką w gminie. Do zespołu uczęszcza razem 231 dzieci i tak w przedszkolu mamy 63 dzieci w szkole podstawowej 131 uczniów a w gimnazjum 37. Naczelną potrzebą jest rozbudowa wspomnianego przeze mnie pawilonu i stworzenie przedszkola, a co za tym idzie kuchni ze stołówką.

A.W: W tym roku ruszy budowa przedszkola. Jak obecnie radzi sobie Pani bez tego zaplecza?

R.W:Jesteśmy ściśnięci, brakuje nam pomieszczeń. Na potrzeby szkoły wykorzystujemy każdy zakamarek budynku. Trudno jest ułożyć plan lekcji. Świetlicę zamieniliśmy na klasę dydaktyczną a hol szkoły zaadoptowaliśmy na świetlicę. Gabinet Pani pedagog mieści się w bardzo małym pomieszczeniu, gdzie jest serwer monitoringu. Na czas rozbudowy szkoły trzeba będzie wyłączyć pawilon i wtedy będzie jeszcze trudniej. Po przeprowadzeniu już wstępnych rozmów z księdzem parafii Mściszewice i naczelnikiem OSP Mściszewice część zajęć zostanie przeniesiona do salki w pobliskiej plebanii oraz sali w remizie strażackiej. Ciężko pracuje się w takich warunkach, ale nauczyciele rozumieją sytuację i trwają w nadziei, że rozbudowa potrwa niedługo i powstaną piękne przestronne pomieszczenia. W tym miejscu chciałabym podziękować nauczycielom za wyrozumiałość i dużą cierpliwość do obecnie panujących warunków pracy.

A.W: Jakie ma Pani plany, co do placówki w Mściszewicach?

R.W: W chwili obecnej żyję rozbudową obiektu ale w przyszłości bardzo chciałabym zmodernizować salę komputerową (komputery są stare z 2007r.). Poza tym chciałabym nawiązać współpracę ze szkołą angielską, aby rozwijać język angielski wśród uczniów. Kiedy rozbudowa szkoły się zakończy i powstanie zaplecze kuchenne, myślę o wymianie uczniów oraz zorganizowaniu integracyjnego wypoczynku w naszej pięknej miejscowości – Mściszewicach.
Obecnie w szkole jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych takich jak: kółko szachowe, kółko sportowe, chór, zespół instrumentalny, kółko BRD, Zuchy, kółko germańskie, kółko przyrodnicze oraz kółko matematyczne. W gminie Sulęczyno realizowane są dwa projekty unijne, tj. „W Kręgu nauki” w ramach którego w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, laboratorium kodowania, paker pamięci, projekt edukacyjny, przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych, przyrodnicze laboratorium, spotkanie z królową- zajęcia z matematyki, zajęcia logopedyczne, półkolonie dla dzieci, wycieczki i festiwal naukowy. Drugim dużym projektem jest „Radosna Akademia Przedszkolaka”. Dzięki temu projektowi powstała trzecia grupa przedszkolna – 3latki oraz dodatkowe zajęcia z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, języka angielskiego. Ponadto w ramach wymienionych projektów otrzymaliśmy bardzo dużo pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia.
W dalszej przyszłości chciałabym rozwijać zajęcia dodatkowe w szkole , ponieważ uważam, jest to ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim rozwija zainteresowania i zdolności uczniów.

A.W: Czym na tle innych szkół wyróżnia się placówka w Mściszewicach?

R.W: Mieszkańcy Mściszewic mają swoją lokalną dewizę: „w Mściszewicach jest inaczej” i coś w tym jest. Jest to specyficzna miejscowość, powiedziałabym „pozytywnie zakręcona”. Ludzie dużo czasu poświęcają na społeczną pracę: pomoc przy budowie kościoła, scena na festyny wiejskie. Pani Sołtys, stowarzyszenia, strażacy i niestrudzony ksiądz proboszcz tworzą niesamowity klimat tej miejscowości. Mieszkam w Kościerzynie, ale uwielbiam Mściszewice i lubię swoją pracę. Dlatego wracając po pytania: Czym na tle innych szkół wyróżnia się placówka w Mściszewicach? Odpowiem – dobrym klimatem a dalszą ocenę a może bardziej szczegółową pozostawiam innym…..

A.W: Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

avatar
1500