Uchwalono budżet na 2018 rok w gminie Przodkowo

0
Fot. Piotr Chistowski

Ponad 52,5 mln zł po stronie dochodów i ponad 55,7 mln po stronie wydatków. Tak prezentuje się budżet gminy Przodkowo na 2018 rok. Radni podczas sesji rady jednogłośnie zagłosowali “za”.

Mowa o dokładnej kwocie 52 527 926, 09 zł dochodów i 55 776 377, 95 zł wydatków. Jak czytamy w budżecie, deficyt w kwocie 3 248 451, 86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji. W 2018 roku gmina planuje wyemitować obligacje w wysokości 10 000 000 zł. Przeznaczone będą na inwestycje planowane w uchwalonym budżecie.

Inwestycje przede wszystkim drogowe

W 2018 roku gmina planuje rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Pomieczyno, Hopy, Smołdzino, Kawle Górne, Młynek oraz Kosowo. Planowana jest modernizacja przepompowni w Przodkowie ul. Na Skarpie. Sieć wodociągową czeka również dalsza rozbudowa.

Według planowanego budżetu, zmodernizowany zostanie odcinek drogi Pomieczyno-Otalżyno, zakupione zostaną wiaty przystankowe, rozbudowana zostanie droga Tokary-Kczewo i przebudowana droga gminna w Pomieczynie. Planowane są również mniejsze modernizacje dróg i ulic oraz chodników w gminie. Zakupione zostaną płyty YOMB.

Wybudowana ma zostać ścieżka rowerowa na trasie Warzenko-Tokary w ramach projektu “Kaszubska trasa rowerowa”. Gminę czeka również kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek w szczególności użyteczności publicznej OMG-G-S. Modernizowany zostanie również Ośrodek Zdrowia przy ul. Kartuskiej 24.

Rok 2018 to także rozbudowa szkoły w Pomieczynie oraz zakup sprzętu w Urzędzie Gminy w Przodkowie. Wśród inwestycji znalazła się również rozbudowa oświetlenia w gminie.

Fot. Piotr Chistowski

Wiele dochodów własnych 

Według budżetu na nowy rok, dochody własne gminy wynoszą 16 260 624, 64 zł. Wśród nich udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynosi 6 922 928 zł, a dochody od podatku od nieruchomości wynoszą 3 898 395, 64 zł.

31% dochodów to subwencje, 27% dotacje, 13% środki pozyskane, a 29% to właśnie dochody własne.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosi 17 675 077, 56 zł, czyli 35,38%. Natomiast na 31 grudnia 2018 roku planuje się, że wyniesie ono 20 923 529, 42 zł, czyli 39,83%

Radni jednogłośnie “za”

Radni nie mieli większych zastrzeżeń do przyszłorocznego budżetu. Głos poparcia zabrała także wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pupacz.

– Coraz częściej docierają do nas niepokojące sygnały, z różnych stron i z mediów, na temat przyszłości. Jednak, gdy słyszymy plany inwestycyjne i sprawozdanie wójta to odnoszę wrażenie, że to wszystko omija gminę Przodkowo. Dzieje się dobrze. W gminie Przodkowo dobrze się rozwijamy, pozyskujemy pieniądze, wykonujemy kolejne inwestycje. Inni narzekają, a my ustawicznie idziemy naprzód. Oby tak dalej – mówił Tadeusz Pupacz.

Przy okazji uchwalenia budżetu, włodarz gminy Andrzej Wyrzykowski podziękował wszystkim za wspólną pracę na projektem budżetu oraz życzył sobie i wszystkim, aby konsekwentnie i udanie, te plany w przyszłym roku, realizować.

– Dziękuję za merytoryczną dyskusję na komisjach. Czasami gorącą i burzliwą. Mam nadzieję, że jest to nasze wspólne dzieło, a w przyszłym roku będziemy mieli wspólną satysfakcję z jego wykonania. Mamy nieco obaw dotyczących przetargów. Nam udało się je zrealizować, ale mamy sygnały, że w innych gminach trzeba było zwracać pieniądze zewnętrzne, bo nie znaleziono wykonawców. Tutaj jest mały znak zapytania, ale mam nadzieję, że uda nam się spokojnie zrealizować założenia na przyszły rok  – przyznał Andrzej Wyrzykowski.

Fot. Piotr Chistowski

Dodaj komentarz

avatar
1500