Kartuska Policja podsumowała 2017 rok. Jest bezpieczniej, niż w 2016

0
Fot. KWP Gdańsk

Wczoraj (23.01.) w auli Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej podsumowująca miniony rok. Przestępczość w porównaniu z rokiem 2016 zmalała. 

W spotkaniu uczestniczył insp. Robert Sudenis – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, kierownictwo kartuskiej komendy, Prokurator Rejonowy w Kartuzach oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podczas narady Zastępca Komendanta Wojewódzkiego podziękował za dotychczasową pracę oraz omówił zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2018 roku.

Wczoraj podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach kom. Andrzej Kiełkowski podsumował wyniki pracy osiągnięte przez policjantów w 2017 roku. Szczegółowo przedstawił osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego i logistyki dziękując za zaangażowanie i codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa policjantom i pracownikom cywilnym. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego na koniec odprawy podziękował kartuskiej Policji za uzyskane wyniki oraz położył nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwalczanie przestępczości kryminalnej. Podziękowania złożyło także kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Kartuzach oraz przedstawiciele władz powiatu kartuskiego.

Fot. KWP Gdańsk

W 2017 roku w odniesieniu do roku ubiegłego (2016) spadła ilość rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Zmalała również przestępczość pospolita. Zmniejszyła się liczba przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem, kradzieży cudzej rzeczy, kradzież samochodów.

Zmniejszyła się również ilość przestępstw narkotykowych w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosła ilość zgłoszeń dotyczących niszczenia cudzej rzeczy.

Policjanci prewencji i ruchu drogowego kartuskiej jednostki prowadzili wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu. W minionym roku w ramach działalności profilaktycznej, funkcjonariusze angażowali się również w szereg innych działań i inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami-debaty społeczne, spotkania środowiskowe z mieszkańcami to stałe elementy pracy kartuskich mundurowych.

Info i foto: KWP Gdańsk / opr. KC

Dodaj komentarz

avatar
1500