Kościoły z powiatu otrzymały 227 tys zł na prace konserwatorskie

0
Jednym z dofinansowanych zadań będzie restauracja zabytkowego muru wokół parafii św Marcina w Sierakowicach. Prace przy tej budowie trwają już od zimy Fot. A. Rybakowska-Król

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kartuskiego podjęta została uchwała w sprawie dotacji na prace konserwatorskie kościołach wpisanych do rejestru zabytków. Sześć parafii z terenu powiatu kartuskiego otrzyma dofinansowania w kwocie łącznej 227 tysięcy złotych.

Najwięcej, bo aż po 60 tysięcy złotych radni zdecydowali się przeznaczyć dla parafii w Chmielnie na III etap renowacji elewacji kościoła – elewację południową. Tyle samo otrzyma kościół pod wezwaniem św. Marcina w Sierakowicach. W tej kwocie zrealizowane ma być zadanie polegające na restauracji zabytkowego muru wokół kościoła. Odtworzona ma zostać brakująca część zabytku poprzez naprawę części kamiennej i odbudowę części ceglanej. Kolejne 40 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego trafi do kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Żukowie. Po 30 tysięcy złotych otrzyma Kolegiata i parafia w Szymbarku. W kartuskiej parafii środki przeznaczone będą na na prace konserwatorskie i restauratorskie obrazu „Zwiastowanie”. W Szymbarku zaś wykonane będą prace konserwatorskie przy ścianach ceglanych ponad dachem kościoła oraz remont dachu, polegający na wymianie pokrycia na blachę miedzianą, remont więźby dachowej, wymianę blacharki, rynien i rur spustowych. Ostatnie 7 tysięcy złotych przeznaczone będzie na remont i naprawę schodów do kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Mirachowie. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Jak informuje Iwona Gołembiowska Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego złożonych zostało łącznie 7 wniosków, z czego jeden był niekompletny, co uniemożliwiło jego rozpatrzenie. Szczególne znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków miały walory zabytkowe i artystyczne obiektów, znaczenie prac dla stanu zabytku i wizerunku powiatu. Głównym celem przyznawania dotacji jest dążenie do poprawy stanu technicznego oraz podniesienia wartości zabytkowych dziedzictwa kulturowego regionu. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Dodaj komentarz

avatar
1500