Pomieczyno. Wysokie osiągnięcia uczniów

0
Violetta Karnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomieczynie, przecina wstęgę do nowej biblioteki w nowym łączniku, który niedługo zostanie oddany do użytku, listopad 2017 rok. Fot. archiwum

Okres wakacyjny to dobry czas, by podsumować miniony rok szkolny w placówkach gminy Przodkowo. Przyszła kolej na Szkołę Podstawową w Pomieczynie, drugą największą szkołą w gminie. Ani uczniowie, ani nauczyciele tutaj nie próżnują, co przekłada się na świetne wyniki w nauce i mnóstwo osiągnięć w konkursach. W rozmowie z Darią Kaszubowską opowiedziała o tym dyrektor Violetta Karnowska.

Daria Kaszubowska: Na samym początku składam szczere gratulacje. W tegorocznych egzaminach gimnazjalnych oraz w teście umiejętności trzecioklasisty uczniowie osiągnęli wyniki wyższe niż średnia krajowa.

Violetta Karnowska: Porównując wyniki egzaminu gimnazjalnego, można zauważyć przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. W czterech zakresach uczniowie odnieśli wyniki wyższe niż w roku ubiegłym. W przedmiotach takich jak język polski czy historia i WOS nasi uczniowie osiągnęli wyniki wyższe niż średnia krajowa. Należy zauważyć, że mimo niskiego wyniku z języka angielskiego dwie uczennice, które brały udział w projekcie ,,Skrzydła wiedzy” i uczęszczały na zajęcia rozwijające z języka angielskiego otrzymały wynik sto procent z tego przedmiotu. Co do testu umiejętności trzecioklasisty, to zarówno w języku polskim, jak i matematyce uczniowie osiągnęli lepsze wyniki niż ich rówieśnicy z kraju. Z języka polskiego było to 80,83 procent przy średniej krajowej 79,83 procent, a z matematyki było to 70,67 procent przy średniej krajowej 69,76 procent. Przedstawione wyniki świadczą o wysokim przyroście wiedzy i umiejętności zarówno z matematyki jak i z języka polskiego. Z obu przedmiotów uczniowie naszej szkoły Należy zaznaczyć, że na trzydziestu trzech uczniów z tych klas dwadzieścia uczestniczyło w projekcie ,,Skrzydła wiedzy” w bieżącym roku szkolnym, a dwadzieścia jeden w roku ubiegłym.

Wspomina Pani o projekcie „Skrzydła wiedzy”. Co to takiego?

Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w projekcie pod nazwą „Skrzydła wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych w szkołach badań i analiz wsparciem było objętych ośmiuset czterdziestu trzech uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, natomiast siedemdziesięciu dwóch nauczycieli zostało przeszkolonych na okoliczność przeprowadzenia zajęć. Były to zajęcia dla uczniów zdolnych z takich przedmiotów jak m.in. język angielski, informatyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, przyroda, robotyka, oraz zajęcia dla uczniów nie radzących sobie z podstawą programową takie jak język angielski, język niemiecki oraz fizyka, biologia, chemia, przyroda, matematyka. Nie zapomniano również o uczniach z dysfunkcjami, dla których odbywały się zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej i rewalidacji. Ponadto dla uczniów były przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego. Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbyły się wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku.

I rzeczywiście ten projekt okazał się taki pomocny dla uczniów?

W naszej szkole „Skrzydła Wiedzy” realizowaliśmy przez dwa lata. W roku szkolnym 2016/2017 udzieliliśmy łącznie 140 wsparć uczniom szkoły podstawowej i 115 wsparć dla uczniów gimnazjum. W bieżącym roku było to 150 wsparć dla uczniów szkoły podstawowej i 54 w gimnazjum. Uczniowie biorący udział w projekcie odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. Bardzo dużo uczniów otrzymało na zakończenie roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem. Udział w projekcie „Skrzydła wiedzy” przyczynił się do rozwijania umiejętności potrzebnych w procesie kształcenia. Uczniowie nabyli kompetencje świadomego wyboru drogi kształcenia oraz rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. Wiele spośród uczestników projektu odkryło swoje zainteresowania i pasje, które pragną kontynuować w przyszłości.

W dniu 4 listopada 2017 roku odbyło się XVI Kaszubskie Dyktando, w którym pierwsze miejsce w kategorii klas I-III podstawowych zdobył Karol Merchel z Pomieczyna Fot. SP Pomieczyno

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie zawsze była bardzo aktywna, jeśli chodzi o udział uczniów w konkursach, a często Wasi uczniowie wchodzili do ścisłej czołówki laureatów. Nie inaczej było w minionym roku szkolnym.

To prawda. Uczniowie naszej szkoły wzięli w tym roku szkolnym udział w licznych konkurach przedmiotowych. Aż 72% ankietowanych uczniów zadeklarowało udział w chociaż jednym konkursie . Uczniowie w zdecydowanej większości potwierdzili, że uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole oraz uznali, że zajęcia te były im potrzebne w przygotowaniu się do różnych konkursów. Karol Merchel, uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej, który uczęszczał na zajęcia rozwijające z matematyki, uzyskał pierwsze miejsce w województwie i dwudzieste pierwsze miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny. Zajął również pierwsze miejsce w Dyktandzie Kaszubskim. Uczennica biorąca udział w zajęciach rozwijających z geografii zajęła drugie miejsce w Wojewódzkiej Lidze Przyrodniczej. Dwie uczennice zajęły pierwsze i drugie miejsce w Kaszubskim Konkursie Recytatorskim ,,W romantycznej scenerii – rzecz o Panu Tadeuszu”. Uczeń klasy drugiej gimnazjum zajął trzecie miejsce w Konkursie Literackim dla uczniów Województwa Pomorskiego. Uczennica klasy trzeciej szkoły podstawowej została finalistką V Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Uczennica klasy trzeciej gimnazjum zajęła trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Regionalnej pt. „Mój Region”.

Tylko pozazdrościć takich sukcesów! Życzę, aby nadchodzący rok szkolny był równie owocny. Dziękuję za rozmowę.

Tekst: Daria Kaszubowska

Dodaj komentarz

avatar
1500