Gmina Sulęczyno z dofinansowaniem na drogę i budowę ciągu spacerowego

0
Fot. archiwum

Sulęczyński samorząd pozyskał 200 000 zł na budowę ciągu pieszego wzdłuż Słupi oraz ponad 56,5 tys. zł na modernizację drogi Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite.

 

Prace wzdłuż rzeki Słupii polegać mają na wykonaniu robot drogowych związanych z utwardzeniem istniejącego ciągu pieszego oraz jezdnego na łącznej długości ok. 524 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż małej architektury i oświetlenia. Cały projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. To II etap tego zadania. Na jego realizację gmina pozyskała 200 tys. zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie. Cały koszt wynieść ma blisko 600 tys. zł. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2019 roku.

Wyremontują drogę Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite

Kolejną inwestycja, na którą udało się pozyskać dofinansowanie, dotyczy modernizacji drogi gminnej na trasie Ostrów Mausz – Zdunowice małe – Ostrowite.  Roboty polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych płytami żelbetowymi wielootworowymi typu YOMB na odcinku około 383 mb.

Prace polegać będą również na demontażu zniszczonych płyt na odcinku początkowym, wyrównaniu istniejącej podbudowy i wzmocnieniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 4,5 m i grubości kruszywa 15 cm. Na odcinku około 383 mb na szerokości 4,5 m ułożone zostaną płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x12,5. Płyty obustronnie zostaną zabezpieczone przed przesuwaniem się opornikiem betonowym 25x12cm na ławie z betonu. Pobocze obustronnie wzmocnione zostanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 12 cm na szerokości 0,5 m. Nie przewiduje się zmiany odprowadzenia wód opadowych z drogi. Wody opadowe odprowadzane są z jezdni na pobocze w sposób powierzchniowy.

Gmina Sulęczyno otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi brutto: 190 173,74 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji na przełomie września/października 2018 roku.

Info: UG w Sulęczynie / opr. KC
Foto: archium

Dodaj komentarz

avatar
1500