Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze zainaugurowało kampanię w Żukowie

0
Fot. K. Cierocka

Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze, na czele którego stanął obecny włodarz Żukowa – Wojciech Kankowski, ponownie do wyborów samorządowych chce iść pod hasłem „Zgoda buduje”. Komitet uroczyście zainaugurował kampanię w miniony czwartek.

Jak podkreślał jeden z liderów komitetu – Witold Szmidtke (obecny przewodniczący żukowskich rajców), Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze jest najstarszym, nieprzerwanie działającym komitetem wyborczym z terenu gminy Żukowo.

– Działamy od 2002 roku, a więc już 16 lat. Zawsze startowaliśmy w wyborach z pełnymi listami kandydatów na radnych i zawsze z kandydatem na burmistrza. Nie inaczej jest i tym razem. Nasz komitet powstał z inicjatywy członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i włączył się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, czego doświadczamy właśnie na terenie naszej gminy – podkreślał Witold Szmidtke.

Fot. K. Cierocka

Współpracować z powiatem i województwem

Starający się o reelekcję burmistrz Wojciech Kankowski podkreślił, że mijająca kadencja żukowskiego samorządu była przede wszystkim czasem współpracy, który zarówno on, jako burmistrz, jak i cały komitet, chce kontynuować w przyszłej kadencji. Dlatego też na sali zjawił się m.in. Mieczysław Woźniak – przewodniczący Rady powiatu Kartuskiego, powiatowi radni: Eugeniusz Pryczkowski oraz Piotr Fikus, a także kandydatka do Sejmiku Województwa Pomorskiego Sylwia Laskowska-Bobula – obecna wiceburmistrz Żukowa.

– My musimy współpracować i chcemy współpracować z samorządem powiatowym, stąd obecność Mieczysława Woźniaka – jednocześnie lidera komitetu Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawe, który jako komitet będziemy popierać. Chcemy także nadal współpracować z samorządem województwa pomorskiego. Dlatego już teraz proszę, abyście oddali glos na naszą kandydatkę do Sejmiku Województwa Pomorskiego – Sylwię Laskowską-Bobulę – przekonywał Wojciech Kankowski.

Fot. K. Cierocka

Sama kandydatka stwierdziła, że do sejmiku startuje przede wszystkim dlatego, aby będąc na miejscu działać na rzecz gminy i powiatu, bo jak podkreśliła liczy się nie tylko wiedza, ale także dostęp do informacji, zwłaszcza w kontekście dofinansowań marszałkowskich.

– Zależy nam na jeszcze lepszej współpracy z samorządem województwa. Przekonaliśmy się przez te cztery lata bardzo często liczy się wiedza i informacja, która jest najbardziej wartościowa. Stąd też nasza wspólna decyzja o mojej kandydaturze do sejmiku. Będzie to trudne, ale nie niewykonalne i jednocześnie dla mnie nowość, bo wcześniej nie poruszałam się w polityce, chociaż w samorządzie działam od 15 lat. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, nigdy też nie chciałam być. Zależy mi po prostu na rozwoju naszej gminy i powiatu. Aby nasze samorządy były bardziej dostrzegalne w województwie, bo na to zasługujemy już od dawna – dodała Sylwia Laskowska-Bobula.

Obecny włodarz stwierdził także, że kierując się tą samą zasadą prosi o wsparcie dla Tomasza Szymkowiaka, jak powiedział „jego prawej ręki” w sprawach komunalnych. Obecny wiceburmistrz starać się będzie o mandat radnego.

Fot. K. Cierocka

Obecny na sali Mieczysław Woźniak – przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego stwierdził, że dotychczasowa współpraca między powiatem a gminą Żukowo układała się bardzo dobrze i ma nadzieję na jej kontynuowanie w przyszłości.

– Chcę podziękować panu burmistrzowi za rzetelną i uczciwą współpracę z powiatem kartuskim. Wspólnie udało się nam bardzo dużo osiągnąć, oba samorządy angażują swoje środki, aby realizować inwestycje – stwierdził Mieczysław Woźniak.

Kontynuować pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Starający się o reelekcję burmistrz Wojciech Kankowski podkreślił, że do głównych założeń wyborczych jego oraz komitetu należeć będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego podwaliny zaczęła tworzyć mijająca kadencja samorządowa.

– Udało nam się stworzyć i wprowadzić Żukowski Budżet Obywatelski, będziemy także wciąż rozwijać nasze najmłodsze dziecko – Młodzieżową Radę Gminy Żukowo. Chcemy również nadal rozwijać program współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Będziemy dążyć do tego, aby świetlice wiejskie wciąż się rozwijały i były miejscem otwartym dla mieszkańców – wyliczał Wojciech Kankowski.

Fot. K. Cierocka

Wśród propozycji pojawiło się m.in. rozszerzenie komunikacji miejskiej i budowa gminnej komunikacji wraz z węzłami komunikacyjnymi, budowa nowoczesnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie, modernizacja bazy Ośrodka Zdrowia w Żukowie oraz jego filii w Baninie i Chwaszczynie oraz stworzenie kompleksowego gminnego programu wsparcia rodzin. W tym ostatnim ma zawierać się bezpłatna komunikacja miejska na terenie gminy dla dzieci i młodzieży oraz bon opiekuńczy dla pracujących rodziców dzieci korzystających ze żłobka.

Po przedstawieniu każdego z kandydatów do rady miejskiej, Wojciech Kankowski stwierdził, że lista komitetu jest na tyle silna, aby wspólnie odnieść sukces.

– Jeżeli tak będzie, to jestem przekonany, że jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za gminę Żukowo na tę 5-letnią kadencję. Jesteśmy stąd, jesteśmy związani z tą ziemią, ale także wśród nas są tacy, którzy wybrali tę ziemię i tutaj chcą zamieszkać i działać. Chciałbym, żeby każdy po okresie naszych rządów chciał powiedzieć, że gmina Żukowo to gmina, w której chciałbym zamieszkać – przekonywał Wojciech Kankowski.

Dodaj komentarz

avatar
1500