“Obwodnica będargowska” oficjalnie otwarta! (FOTO)

0
Fot. K. Cierocka

Do niedawna gruntowa droga usłana dziurami. Teraz trasa z prawdziwego zdarzenia. “Obwodnica będargowska”, jak mówią o drodze Kolonia – Będargowo mieszkańcy okolicznych wsi, została dzisiaj oficjalnie otwarta w obecności samorządowców i wojewody pomorskiego.

 

Jeszcze kilka miesięcy temu droga łącząca powiat kartuski z wejherowskim wołała o pomstę do nieba. Pomimo tego, że 1,7 km trasa była szutrowa i usłana dziurami, mieszkańcy zwłaszcza powiatu kartuskiego chętnie wykorzystywali ją, jako skrót w kierunku Trójmiasta. Droga między Kolonią i Będargowem to także jeden z głównych szlaków pielgrzymkowych. Tą drogą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub udają się pielgrzymi m.in. z Przodkowa, czy Banina.

Fot. Patryk Sibiński

Dzisiaj trasa łącząca dwa powiaty została oficjalnie otwarta w obecności wójta gminy Szemud – Ryszarda Kalkowskiego, starosty powiatu wejherowskiego – Gabrieli Lisus oraz wojewody pomorskiego – Dariusza Drelicha. Wśród obecnych znaleźli się także przedstawiciele i mieszkańcy powiatu kartuskiego: Andrzej Puzdrowski – kartuski radny oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Edmund Kwidziński – radny powiatowy, Tadeusz Belgrau – kartuski radny i mieszkaniec Kolonii oraz Tomasz Belgrau – jeden z inicjatorów przebudowy drogi.

Fot. K. Cierocka

Starostwa wejherowski Gabriela Lisus stwierdziła, że inwestycja cieszy wyjątkowo, bo połączy dwa powiaty wejherowski i kartuski.

– Jest to droga bardzo długo wyczekiwana, niejednokrotnie przymierzaliśmy się do wykonania tej trasy. Dlatego też bardzo cieszę się, że to w tej kadencji udało się w końcu wykonać i dokumentację i przetarg, a na końcu samą drogę. To dla nas bardzo ważna inwestycja, ponieważ łączy dwa sąsiednie powiaty – kartuski z wejherowskim. Droga biegnąca przez last, gruntowa, z dziurami i błotem, niejednokrotnie w ogóle nie można było nią przejechać. W tej chwili mamy piękną, asfaltową drogę z odwodnieniami, kanalizacją, a więc z całą niezbędną infrastrukturą.

Fot. K. Cierocka

Jak mówił Dariusz Drelich  – wojewoda pomorski, każda lokalna inwestycja infrastrukturalna cieszy, bo to drogi są krwiobiegiem gospodarki.

– Ta droga łączy dwa powiaty i bardzo dobrze wpisuje się w całą wizję rozwoju Polski, która ma być zrównoważona i odpowiedzialna. Co roku mamy okazję otwierać nowe drogi. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, już w przyszłym roku na program rozwoju dróg samorządowych będzie przeznaczonych sześć razy więcej środków. Powstanie więc sześć razy więcej dróg i sześć razy więcej kilometrów, a to niezwykle cieszy – mówił Dariusz Drelich.

Fot. K. Cierocka

Głos zabrała także Tomasz Belgrau – kandydat na burmistrza gminy Kartuzy, a prywatnie mieszkaniec Koloni. Jak tłumaczył, starania o tzw. “obwodnicę będargowską” trwały już o 2014 roku i zaangażowani byli w nie także mieszkańcy powiatu kartuskiego, pobliskiej wsi Kolonia oraz on sam – najpierw jako działacz stowarzyszenia, a później jako zastępca burmistrza Kartuz w 2016 roku.

– Każdy sukces ma wielu ojców, a żebyśmy mogli świętować takie chwile, jak ta to potrzebny jest impuls mieszkańców. W 2014 roku wspólnie jako Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia razem sołtysem naszej miejscowości udało się zebrać 340 podpisów pod petycją skierowaną na ręce wójta gminy Szemud i wejherowskiego starostwa powiatowego. Jestem tu dzisiaj także dlatego, żeby podziękować wszystkim zaangażowanym w to dzieło osobom. To nie tylko mieszkańcy będą korzystać z tej drogi, ale także i przedsiębiorcy, zarówno ze strony gminy Szemud, powiatu wejherowskiego, jak również z rejonu sianowsko-mirachowskiego i to w ich imieniu chciałbym podziękować państwu za podjęcie tych działań. Jest to także droga pielgrzymów do Sianowa i to oni będą wdzięczni za powstanie tej inwestycji. Pamiętam dzień 5 maja 2016 roku, kiedy wspólnie spotkaliśmy się u pani starosty w Wejherowie razem z panem wójtem gminy Szemud oraz dyrektorami zarządów dróg gminnych i powiatowych i wspólnie podjąć działania, aby wreszcie sfinalizować tę inwestycję – mówił Tomasz Belgrau.

Fot. K. Cierocka

Warto dodać, że każdy z uczestników wydarzenia otrzymał pamiątkowy magnes na lodówkę upamiętniający otwarcie drogi i ronda oraz słodkie krówki.

Zadanie realizowane pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będragowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości ok. 1,7 km trwało od początku czerwca tego roku i  zostało zakończone pod końca września. Całość kosztowała ponad 5 mln złotych i została sfinansowana we współpracy powiatu wejherowskiego oraz gminy Szemud, a także przy 50% dofinansowaniu rządowym z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury.

Tak zwana “obwodnica będargowska” stanowi skrót m.in. w kierunku Trójmiasta. Korzystają z niego przede wszystkim mieszkańcy, pracownicy z rejonu sianowsko-mirachowskiego oraz pielgrzymi. Po stronie należącej do powiatu kartuskiego znajduje się odcinek o długości ok. 600 metrów.

Dodaj komentarz

avatar
1500