Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej (FOTO)

0
Fot. K. Cierocka

W Kartuskim Centrum Kultury odbyły się powiatowe uroczystości związane ze Świętem Edukacji Narodowej. Z tej okazji doceniono pracę nauczycieli i pedagogów, dla których jednostką prowadzącą jest powiat kartuski.

 

Obecnych na sali nauczycieli, pedagogów oraz samorządowców przywitała starosta Janina Kwiecień. W słowach skierowanych do wszystkich pracowników oświaty podkreślała, jak ważna jest rola nauczyciela i pedagoga w życiu młodego człowieka, a także zaznaczyła fakt, jak wiele musi z siebie dać dydaktyk, aby mieć dobry wpływ na swojego ucznia.

– Edukacja to nie tylko nauczanie, to dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw. To kształtowanie szlachetnych postaw, kształcenie w kierunku najlepszych ludzkich wartości. To także praca dla sprawnej organizacji życia szkoły, to troska o jej atmosferę, wygląd i finanse, warunki nauki i prowadzenia zajęć. Mówi się, że miarą wartości człowieka jest to, ile potrafi z siebie dać innym. Państwo dają najwięcej: swoją wiedzę, umiejętności, energię, talent, pasję i odpowiedzialność. Za to wszystko raz jeszcze z serca dziękuję i życzę, by chęć czynienia dobra, poczucie misji i dobrze spełnionego obowiązku, nigdy nie wygasły, a wdzięczność otwartych serc i umysłów wróciła kiedyś do państwa w postaci mądrych i wykształconych obywateli – mówiła Janina Kwiecień.

Fot. K. Cierocka

Słowa uznania do obecnych nauczycieli i pedagogów skierował także Mieczysław Woźniak – przewodniczący rady powiatu kartuskiego.

– Nie ma człowieka, który chodząc do szkoły, nie wspominał swojego nauczyciela. Najczęściej właśnie tego, który od niego najwięcej wymagał. Zawsze nauczyciele byli i są darzeni ogromnym szacunkiem. Nie każdy może być nauczycielem, trzeba posiadać odpowiednie cechy. Tym bardziej się cieszę, że państwo, którzy tu dzisiaj zasiadacie, takie właśnie cechy posiadacie – mówił przewodniczący rady powiatu.

Spotkanie było także okazją, aby docenić dyrektorów placówek, dla których jednostką prowadzącą jest powiat kartuskich, a więc wszystkich szkół średnich, technicznych i branżowych, a także szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Fot. K. Cierocka

Tradycją powiatowych uroczystości Dnia Edukacji Narodowej są także nagrody starosty kartuskiego wręczane tym nauczycielom i pedagogom, którzy oprócz wykonywanej pracy związanej z nauczaniem dzieci i młodzieży w sposób dodatkowy angażują się w życie szkoły, organizują wymiany, a także cieszą się wyjątkowym uznaniem i zaufaniem wśród uczniów i ich rodziców. W tym roku nagrodzono 17 nauczycielek i pedagożek.

 • Danuta Dymek
 • Danuta Zaporowska
 • Emilia Leszkowska
 • Ewa Marszałkowska
 • Agnieszka Zalewska
 • Marta Furman
 • Katarzyna Dagiel
 • Aleksandra Ziółkowska
 • Renata Leszczyńska
 • Marta Młyńska
 • Krystyna Herzberg
 • Eliza Rzepecka
 • Dorota Zwara
 • Dorota Sreberska
 • Żaneta Diks
 • Katarzyna Korczyńska
 • Iwona Słomińska

Dodaj komentarz

avatar
1500