Pożegnanie ze szkołą nowych absolwentów z Somonina (FOTO)

0
Foto. ZSP w Somoninie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Somoninie im. Józefa Wybickiego odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Spotkanie zainaugurowała dyrektor Elżbieta Świętoń, dzieląc się refleksjami na temat wspólnie spędzonych lat oraz wypełnienia misji, jaką kieruje się nasza szkoła. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Powiatu – Edmund Kwidziński oraz Zbigniew Dysarz, ks. Piotr Kardas oraz Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Miłosz.

Elżbieta Świętoń stwierdziła, że „Corocznie badamy losy absolwentów, z których wynika, iż 50% pracuje w zawodzie (dane z ubiegłego roku), a z jej obserwacji wynika, iż w ciągu ostatnich lat sytuacja na rynku pracy zmieniła się diametralnie pod względem zatrudnienia w branży hotelarsko – gastronomicznej.” Następnie podkreśliła, że współczesnym problemem jest brak konsekwencji w wychowaniu młodego człowieka zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Zapomina się o konsekwencji w działaniu, odpowiedzialności za słowa i czyny, punktualności. Ważne są przyjemności, a nie obowiązki. Dlatego też często u przyszłego absolwenta brakuje przede wszystkim kompetencji personalnych i społecznych. Z tego powodu ważna jest wrażliwość w stosunku do drugiego człowieka i środowiska, wiedza ogólna, zawodowa oraz szacunek do pracy. Dyrektor również powiedziała, że „Mamy nadzieję, iż udało się nam ukształtować chociażby w pewnym zakresie przyszłego absolwenta do rynku pracy. Wśród tej grupy absolwentów 80% miało możliwość uczestnictwa w różnych międzynarodowych projektach. Dały one nie tylko możliwość poznania warunków pracy zagranicą, zarobku, ale też umiejętności konwersacji w języku obcym, poznania kultur, zawarcie przyjaźni i zacieśnienia współpracy między instytucjami a naszą szkołą. Pracodawcy w informacjach zwrotnych podkreślają, że nasi absolwenci są profesjonalni, samodzielni i odznaczają się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, tak cenioną na rynku pracy.”

Następnie wychowawcy klas: Agnieszka Sędkowska i Tomasz Pytka wyróżnili uczniów:

Martę Belgrau za wysokie wyniki w nauce (uczennica otrzymała również nagrodę Starosty Kartuskiego za najwyższą średnią ocen wśród tegorocznych absolwentów),

Kamilę Licę za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w życie klasy, aktywność w środowisku lokalnym oraz promocję szkoły,

Anetę Skierkę za dobre wyniki w nauce oraz stuprocentowe wyniki na egzaminie zawodowym,

Monikę Pestkę za dobre wyniki w nauce oraz uczestnictwo w programach artystycznych,

Kacpra Puzdrowskiego za niemal stuprocentową frekwencję w trakcie 4 lat nauki,

Aleksandrę Macholl za stuprocentowy wynik na egzaminie zawodowym,

Dawida Kożyczkowskiego za godne reprezentowanie szkoły oraz wzorową prezentację i wystąpienie w języku angielskim podczas wizyty w Grecji,

Adrianę Wilczewską za wysoka frekwencję oraz czynny udział w uroczystościach szkolnych,

Karolinę Gruchałę za dobre wyniki w nauce oraz reprezentację szkoły w licznych konkursach międzyszkolnych oraz czynny udział w kółku fotograficznym,

Justynę Kowalewską za niemal stuprocentową frekwencję oraz dobre wyniki w nauce,

Aleksandrę Woldrich za działalność podczas uroczystości szkolnych i klasowych,

Annę Nastałę za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Rodzice wyżej wymienionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Info i foto: ZSP w Somoninie

Dodaj komentarz

avatar
1500