Pierwsze dotacje w gminie Kartuzy dla organizacji pozarządowych przyznane!

0
Dofinansowanie na swoją działalność uzyskał KKK Rebelia Foto: nadesłane

W pierwszym rozdaniu dotacji dla NGO w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyznane zostały dotacje na działania w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Poniżej przedstawiamy jakie organizacje i na jakie projekty otrzymają pieniądze z gminy.

 

Dotacje w kategorii „Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych”.

 • GKS Cartusia 1923 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinie piłka nożna chłopców – 260 000 zł
 • GKS Cartusia Kartuzy – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kartuzy poprzez uprawianie zapasów – 95 000 zł
 • GKS Cartusia Kartuzy – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kartuzy poprzez uprawianie narciarstwa biegowego i biathlonu letniego – 15 000 zł
 • GKS Cartusia Kartuzy – Poprzez kolarstwo do zdrowia i sukcesów – 82 000 zł
 • KS Amator Kiełpino – Gram w piłkę, żyję zdrowo 2016 – 50 000 zł
 • GKS Cartusia Kartuzy – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kartuzy poprzez uprawianie piłki ręcznej – 33 000 zł
 • UKS Trops Kartuzy – Pływanie formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 30 000 zł
 • UKS Trops Kartuzy – Koszykówka formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 30 000 zł
 • UKS Trops Kartuzy – Piłka ręczna formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 15 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach zespołowych: Szkółka Piłkarska „Jedyneczka” – 15 000 zł
 • Liga Obrony Kraju Biuro PZW – VIII Kartuska Liga Strzelecka. Strzelectwo Sportowe formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z gminy Kartuzy poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwa – 11 500 zł
 • KKK „Rebelia” – Kickboxing czynnikiem prawidłowego rozwoju człowieka oraz formą aktywnego spędzania wolnego czasu – 13 000 zł
 • Klub Sportowy Alfa – Prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt na terenie gminy Kartuzy – 6 000 zł
 • Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” – Intelektualna i sportowa rozrywka formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – 6 000 zł
 • UKS Kaszubska Akademia Aikido – Aikido, ciekawa forma rekreacji ruchowej i prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży – 5 000 zł
 • Fundacja Akademia Sportu – Akademia Małych Mistrzów – 10 000 zł
 • Futsal Club Kartuzy – Futsal blisko Ciebie! – 13 000 zł
 • KS Amator Kiełpino – „Lekkoatletyka dla każdego”. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprze organizację szkolenia i współzawodnictwo z lekkiej atletyki – 15 000 zł

Dotacja w kategorii: „aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy do aktywności fizycznej poprzez upowszechnianie sportów  wodnych w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze”:

 • UKŻ „Lamelka” Kartuzy – Żeglarstwo z Lamelką w CSWiPR – 42 000 zł

Dotacje w kategorii: „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych”:

 • GKS Cartusia Kartuzy – III Kartuska Próba Kolarska – 4 000 zł
 • KSS Sokół Kartuzy – IX Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Kartuz – 1 800 zł
 • KSS Sokół Kartuzy – Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej . XXVI edycja, II runda – 4 700 zł
 • KSS Sokół Kartuzy – Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej . XXVI edycja, I runda – 3 500 zł
 • Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” – Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kartuz – 1 000 zł
 • Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” – Grand Prix Kartuz w Szachach Błyskawicznych – 1 400 zł
 • KKK „Rebelia” – Puchar Kaszub w Kickboxingu – 4 000 zł
 • Futsal Club Kartuzy – Energa Futsal Cup 2016 – 2 200 zł
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Głuchych – Liga bowlingowa, integracja osób głuchych – 1 800 zł
 • UKS Trops Kartuzy – XIX Turniej Piłki Ręcznej dzieci rocznik 2005 o puchar Burmistrza Kartuz z okazji 93 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom – 1 000 zł
 • UKS Trops Kartuzy – X Turniej Koszykówki Dziewcząt rocznik 2004 im. Aliny Labudy – 650 zł
 • UKS Trops Kartuzy – XXII Turniej Piłki Ręcznej Młodzików im. Krzysztofa Milewskiego – 650 zł
 • Liga Obrony Kraju Biuro PZW – Zawody Strzeleckie pod patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy formą popularyzacji strzelectwa oraz spędzania czasu wolnego – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – VII Halowy Turniej Mikołajkowy dla klas III i młodszych szkół podstawowych o Puchar Burmistrza w piłce nożnej – 650 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – VII Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej – 650 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – XVIII Otwarty Integracyjny Turniej Kopernikowski – 900 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – XIX Otwarty Turniej Szachowy „Siedmiu Gwiazd” – 900 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – XVII Otwarty Integracyjny Turniej Szachowy o „Puchar Stolema” – 1 200 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – II Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów i Grup Tanecznych – 1 800 zł
 • Klub Sportowy „Alfa” – V Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Kartuz – 700 zł
 • Polski Związek Wędkarski o/Gdańsk – Puchar Burmistrza Kartuz z okazji Dni Kultury Kaszubskiej w wędkarstwie spławikowym – 1 800 zł
 • Polski Związek Wędkarski o/ Gdańsk – Piknik wędkarski dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka – 1 800 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Kartuzy – Aktywizacja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych do aktywności ruchowej poprzez organizację przygotowań oraz udział w XII Regionalnym Turnieju sportowo – rekreacyjnym w Pucku – 1 400 zł
 • Polski Związek Niewidomych – „Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2016” – 2 000 zł

Dotacje w kategorii „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Aktywizacji, Rehabilitacji, Terapii i Autonomii Karta – Wakacyjna wyprawa profilaktyczna – 2 000 zł
 • Kartuskie Centrum Caritas – Wakacje z Bogiem – 7 500 zł
 • Kartuskie Centrum Caritas – Wakacje z Caritasem – 3 500 zł
 • Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom – Spędzamy zdrowo wakacyjny czas wolny. Półkolonie z Fundacją – 2 000 zł

Dotacje w kategorii: „organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego”.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia – Aktywnie spędzamy czas wolny. Treningi, mecze sparingowe i Turniej Mini Piłki Nożnej. Kolonijne Euro 2016 – 1 700 zł
 • Stowarzyszenie dla Borowa – Chronimy dzieci i młodzież przed uzależnieniem – 3 000 zł
 • KKK „Rebelia” – Kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz zapobiegania zachowaniom patogennym poprzez tworzenie warunków do uprawiania Kickboxingu – 7 500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu – 1 000 zł
 • KS Alfa Kartuzy – Prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt na terenie gminy Kartuzy z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym – 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałaniem popadania w nałogi – 2 200 zł

Dotacje w kategorii „organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” – Klub Stołówka – 7 000 zł
 • Kartuskie Centrum Caritas – Rodzice zawsze możecie na nas liczyć – 19 000 zł

Dotacje w kategorii „organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy Kartuzy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – Muzyka najlepszą alternatywą do spędzania czasu wolnego – 3 100 zł
 • OSP w Kartuzach – Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu – 9 000 zł
 • Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice – „Muzyka lekarstwem na wszystko” – 16 000 zł

Dotacje w kategorii „organizacja imprez plenerowych na terenie gminy Kartuzy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kartuzy”.

 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – Piknik integracyjny „Trzeźwo na wesoło i po kaszubsku” – 2 000 zł
 • Pomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża – Sport to siła! Krew to zdrowie! Każdy z Kartuz Ci to powie! Spartakiada – 1 000 zł

Info: UG Kartuzy, opr P.CH

Dodaj komentarz

avatar
1500