Gmina Stężyca przyznała 250 tysięcy złotych na NGO

0
Dofinansowanie otrzymało także Koło Gospodyń Wiejskich z Klukowej Huty Foto: Andrzej Baranowski

Wójt Gminy Stężyca wydał decyzje dotycząca wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. NGO mogły starać się o pozyskanie środków o łącznej wartości ćwierciu miliona złotych. O pieniądze ubiegało się 19 organizacji, które złożyło 27 ofert.

 

Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Przeznaczone środki 50.000 zł. Suma przyznanych środków – 48200 zł

 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno „Piknik integracyjny – Sobótka nad Stawem” 3.000 zł
 • Kółko rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Klukowej Hucie „Z tradycją i rodziną za pan brat” 5.000 zł
 • Stowarzyszenie ROWEROVER „Organizacja stoiska regionalnego podczas ogólnopolskiego maratonu szosowego KaszebeRunda 2016” Nie przyznano dotacji
 • Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska” „Nosôcz wòdë” – nasza tradycja i promocja naszej Małej ojczyzny poprzez Internet 3.000 zł
 • Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni „II Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w zawodach jeździeckich” 2.000 zł
 • Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Udział w uroczystościach i imprezach na terenie gminy Stężyca mających charakter patriotyczny lub historyczny 3.500 zł
 • Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych oraz Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami 5.000 zł
 • Stowarzyszenie „Kaszubianki” Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy 5.000 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet ZGORZAŁEGO Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej „Sobotci” 2.500 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet ZGORZAŁEGO „Powrót do korzeni” 2.500 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Szymbark „Kaszubskie Sobótki 2016” 3.000 zł
 • Fundacja Nie Będziesz Sam „Stop Uzależnieniom” 1.000 zł
 • Lokalna Organizacja „Szczyt Wieżyca” XIII Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych Nie przyznano dotacji
 • Lokalna Organizacja „Szczyt Wieżyca” IV Parada Konnych Wozów Strażackich 1.500 zł
 • Lokalna Organizacja „Szczyt Wieżyca” Zjazd Mikołajów 2016 3.000 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie XI Majówka z generałem Józefem Wybickim 2.000 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do Ziemi Sokólskiej w ramach jesiennych inspiracji kulturą regionalną 2.000 zł
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” Poznajemy, doskonalimy język kaszubski – kurs językowy dla dorosłych 3.000 zł
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” VI marsz z flagami – poznajemy Kaszuby i wędrujemy z Remusem 1.200 zł

2. Obszar – „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
Przeznaczone środki 180.000 zł. Suma przyznanych środków – 180.000 zł

 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno „Wakacyjna olimpiada na polanie” Nie przyznano dotacji
 • Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska” Kajakiem po Słupi Nie przyznano dotacji
 • Klub Sportowy RADUNIA „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w Stężycy w 2016 roku” 130.000 zł
 • Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca „Działalność klubu sportowego” 30.000 zł
 • Klub Sportowy ORZEŁ „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2016 roku” 20.000 zł

3. Obszar: “działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia”, ”działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”,
„działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, „działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu”.
Przeznaczone środki 20.000 zł. Suma przyznanych środków – 18.000 zł

 • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”
  „propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży” 9.000 zł
 • Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie” Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Gminy Stężyca w celu poprawy zdrowia, jakości życia oraz aktywizacji sportowej – kontynuacja programu 8.000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski „Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy – Lubuskie warte zachodu.” 1.000 zł

Info: UG Stężyca, opr. A.B

Dodaj komentarz

avatar
1500