Ponad poł miliona dla organizacji pozarządowych w gminie Sierakowice

0
Dotację na swoją działalność otrzymał Wiejski Klub sportowy FC Gowidlino Foto: nadesłane

W połowie stycznia gmina Sierakowice przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W sumie w tym projekcie gmina rozdała ponad 500 tys. zł.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert dotyczącym zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego  w 2016 roku gmina Sierakowice przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych.

Z organizacji  wspierających naukę, edukację, oświatę i wychowanie dotację otrzymały:

  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach, które otrzymało 38 tys. zł.
  • Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”- 70 tys. zł.

W projekcie „Kultura fizyczna, sport i rekreacja” przyznano łącznie 396 tys. zł.

  • Uczniowski Klub Sportowy „Lis” Sierakowice 30 tys. zł.
  • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Kartuzach-  1 200 zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska – 70 tys. zł.
  • Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” 100 tys. zł, Klub Sportowy Bat Sierakowice – 122 tys. zł.
  • Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” działające przy gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach – 4 tys. zł.
  • Wiejski Klub Sportowy F.C Gowidlino – 68 800 tys. zł.

Łącznie gmina Sierakowice przyznała ponad 500 tys. zł.

Info: UG Sierakowice, opr. A.W

Dodaj komentarz

avatar
1500