Uczniowie kartuskiej “Jedynki” i Szkoły Podstawowej w Gdańsku budowali poczucie lokalnej tożsamości

0

Uczniowie klasy IVc Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kazimierza oraz klasy IV Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku wzięli udział w przedsięwzięciu Fundacji Kultury Przestrzeni ,,Zobaczyć na nowo”. W ramach projektu odbyły się warsztaty w Gdańsku – w dzielnicy Biskupia Górka – oraz w Kartuzach.

Projekt ,,Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsamości lokalnej” składał się z czterech zintegrowanych działań: wspólnych warsztatów dla dzieci z dwóch szkół (Gdańsk i Kartuzy) oraz działań lokalnych w ich otoczeniu dla wzmocnienia efektów spostrzeżeń własnych, wypracowanych na warsztatach. Poza warsztatami, które miały również charakter integracyjny, obie szkoły zrealizowały działania lokalne. Aby upiększyć swoje otoczenie uczniowie gdańskiej szkoły sadzili krokusy – kartuska Jedynka zorganizowała dla swoich uczniów konkurs fotograficzny.

Celem warsztatów, które były prowadzone na kanwie pięciu gier z programu „Zobaczyć na nowo”, było pokazanie uczestnikom piękna i charakterystyki ich miejsca zamieszkania oraz drugiej lokalizacji w regionie, tak by wzmocnić odpowiedzialność za jakość i estetykę otoczenia, w którym żyją. Niezwykłość projektu polegała na zetknięciu różnych środowisk: dużego miasta i miasteczka oraz pokazaniu, że odpowiedzialność za jakość krajobrazu dotyka nas wszędzie. W krajobrazie miejskim dominują ścisłe zabudowania, ulice i infrastruktura, więc głównym przedmiotem obserwacji uczniów była architektura w połączeniu z terenami zielonymi w miastach.

Uczniowie kartuskiej szkoły zakończyli już udział w konkursie fotograficznym (“Kartuzy – jestem na tak, jestem na nie!”) będącym częścią projektu. Należy podkreślić, że oprócz zdjęć uczestnicy byli zobowiązani do dołączenia do zdjęć konkursowych krótkich opisów. Musieli w nich wyrazić własne opinie na temat tego, co im się w Kartuzach podoba oraz, co im się w Kartuzach nie podoba. Organizatorzy konkursu, po trudnych naradach, szczególnie wyróżnili 5 osób: Piotra Szczodrowskiego, Antoninę Golanko, Konrada Zaracha, Adriannę Szeligę oraz Hannę Kosek. To oni wykazali się znakomitą spostrzegawczością, wykonali najlepsze zdjęcia oraz dołączyli do nich ciekawe opisy. Nagrodami w konkursie były prace plastyczne pani dr hab. inż. arch. Krystyny Pokrzywnickiej.

Wystawa będzie prezentowana w holu szkoły, na parterze, do dnia 31.XI.2016. Potem będzie możliwość jej wypożyczenia do dalszej ekspozycji.

Projekt ,,Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsamości lokalnej” jest realizowany w ramach „Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu #bardzomlodakultura. Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury, a jego operatorem w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej- instytucja kultury Miasta Gdańska.

Info i foto: SP nr 1 w Kartuzach

Dodaj komentarz

avatar
1500