Szkoły w Brodnicy Górnej, Koloni i SP nr 1 w Kartuzach czekają termomodernizacje. Gmina pozyskała ponad 2 mln zł

0
Termomodernizacja czeka m.in. Szkołę Podstawową nr 1 w Kartuzach fot. archiwum

W 2017 roku niektóre szkoły z terenu gminy Kartuzy przejdą termomodernizacje. Na ten cel gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych.

Projekt zostanie zrealizowany do sierpnia 2017 r. Przedmiotem jego realizacji jest kompleksowa termomodernizacja czterech obiektów publicznych na terenie gminy Kartuzy: Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej, Przedszkola w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej w Kolonii oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Kartuzy. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 976,2 tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 329,81 ton równoważnika CO2/rok.

Z całego terenu województwa pomorskiego 4 projekty otrzymają unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Gmina Miasto Lębork) oraz efektywność energetyczną (gminy: Luzino, Kartuzy, Trąbki Wielkie). Całkowita wartość dotacji wynosi blisko 11,9 mln zł, a łączna wartość projektów – 21,2 mln zł. Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, z udziałem marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego odbędzie się w piątek, 30 grudnia, o godz. 13, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego.

Info: UMWP / opr. KC,
Foto: archiwum

Dodaj komentarz

avatar
1500