Trwa głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego w Żukowie – “Głos każdego mieszkańca miasta jest ważny”

0
Fot. Urząd Gminy Żukowo

Od 16 stycznia mieszkańcy miasta Żukowo mogą głosować na projekty zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. To pierwsza taka okazja aby mieszkańcy miasta mieli bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie. W ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 200 tys. zł. Zrealizowane zostaną tej projekty, które zdobędą najwięcej głosów.

– Budżet obywatelski to okazja, aby zobaczyć i poznać te obszary, które może my, albo radni w jakiś sposób przeoczyli, a które są dla mieszkańców bardzo ważne – mówił jeszcze we wrześniu ubiegłego roku na łamach naszego tygodnika Burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski.

I tak za nami już etap zgłaszania projektów, a teraz, od 16 stycznia mieszkańcy miasta Żukowo mogą głosowań na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszone projekty zostały poddane ocenie formalnej. W jej trakcie brano pod uwagę czy zgłoszone pomysły: należą do zadań własnych gminy i są wpisane w strategię Gminy Żukowo; są możliwe do realizacji na terenie Miasta Żukowo i maja charakter lokalny; są zadaniami możliwymi do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

 

Jesteś mieszkańcem Żukowa? Głosuj!

 

Wyboru  projektów do realizacji  mieszkańcy miasta Żukowo dokonają w terminie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 15 lutego 2017 r.  poprzez wypełnienie pisemnej ankiety pn. „Ankieta wyboru”.

– Zadaniem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców miasta Żukowa, którzy będą mogli zadecydować o tym, co jest z punktu widzenia mieszkańców najbardziej potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Daje im to możliwość współdecydowania o przeznaczeniu części budżetu gminy Żukowo, zgodnie z zasadą, że decyzje ważne dla obywateli, powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej osób, których dotyczą – mówi o budżecie obywatelskim Radosław Cebela z Urzędu Gminy w Żukowie. – Głos każdego mieszkańca miasta jest ważny, dlatego zachęcamy aby wyrazić swoje zdanie podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim – zachęca.

Ankietę będzie można pobrać począwszy od 16 stycznia ze strony www.zukowo.pl lub w Urzędzie Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze: w poniedziałki i we wtorki w godzinach: 7.30 – 17.00; w środy i czwartki w godzinach 7.30. – 15.30, w piątki w godzinach 7.30 –15.00 i następnie złożyć w wersji  papierowej w BOK w Żukowie.

 

Jak wypełnić ankietę?

 

Każdy mieszkaniec miasta Żukowo będzie mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w ankiecie listy, poprzez postawienie znaku X w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu. W ankiecie wyboru zostaną podane nazwy zadań, szacunkowy koszt ich realizacji, oraz informacja jak prawidłowo dokonać wyboru.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną ankietę wyboru. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej ankiety wyboru, wszystkie ankiety wyboru złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

Mieszkaniec biorący udział w ankiecie ma obowiązek podać w ankiecie wyboru swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że ankieta wyboru zostanie uznana za nieważną. Wszelkie modyfikacje ankiety w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują jej unieważnieniem.

Dodaj komentarz

avatar
1500