O sołectwie Węsiory, Radzie Gminy i edukacji na terenie gminy Sulęczyno rozmawiamy z Radną Gminy oraz sołtysem sołectwa Węsiory Marią Łukowicz

Aleksandra Woźniak: Jest Pani zarówno radną jak i sołtysem sołectwa Węsiory. Jakie są potrzeby w pani sołectwie?

Maria Łukowicz: W moim sołectwie przede wszystkim trzeba udoskonalić drogi i dokończyć przedszkole ,ale te zapewnienia już mamy od pan Wójt powiedział że we wrześniu ma być oddane już do użytku. Na ostatniej sesji rady gminy poruszyłam temat budowy drogi na Nowe Osiedle. Tam mieszka ponad 70 osób i droga jest w bardzo złym stanie. Gdyby warunki pozwalały pokazałabym Pani, że ta droga wymaga remontu. Już od dłuższego czasu staram się o tę drogę na każdym zebraniu wiejskim jest poruszany ten temat przez mieszkańców i nawet Wójt obiecał że postara ją zrobić, a przed wyborami powiedział że teraz jest czas na Węsiory więc wierzymy że to uda nam się ją zrobić. Dlatego tak bardzo starałam się, aby ta droga została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej i do budżetu Gminy. To priorytet, gdyż projekt jest ważny do końca sierpnia 2017. Jeśli chodzi o kolejne ważne drogi to na pewno temat Borowca, który poruszył na sesji Łukasz Treder, ta droga też jest bardzo ważna. Ważną drogą jest również droga w kierunku Willi Tradycja. Nie jest to długi odcinek ,bo kawałek tej drogi już się udało dzięki firmie KAPEO- państwa Rody poruszają się tam przedsiębiorcy i jeżdżą tam autobusy. A wiadomo, że jak jest zły stan drogi to samochody też się psują, więc będziemy się starać również o to by droga ta była zrobiona. Ważny jest również chodnik na drodze wojewódzkiej. Chodzi mi o odcinek w centrum wsi Węsiory od sklepu do kapliczki. Chodnik jest potrzebny dla mieszkańców, jak i dzieci, które uczęszczają tamtędy do szkoły. Pierwsze pisma już poszły, więc mam nadzieję, że sprawa ta idzie już w dobrym kierunku .I chcielibyśmy jeszcze żeby to staw w samym środku wsi jakoś zagospodarzyć, no i jeszcze jakieś małe rzeczy ale te co wymieniłam w/w w pierwszej kolejności .

A.W: Jest Pani Przewodniczącą Komisji Oświaty. Jak funkcjonuje edukacja w gminie Sulęczyno i jak reforma wpłynie na małe szkoły jaką jest np. Węsiory?

M.Ł:  Edukacja w Gminie Sulęczyno funkcjonuje  dobrze. Mamy dwa zespoły szkół jeden w Sulęczynie a drugi w Mściszewicach i trzy szkoły podstawowe tzn. w Węsiorach, Podjazach oraz Borku Kamiennym, w których wszystko sprawnie działa, w Węsiorach i Mściszewicach mają być w tym roku oddane do użytku przedszkola, co znaczy, że szkoły się rozwijają. Jeśli chodzi o  reformę  edukacji w naszej gminie, to tak naprawdę jeszcze za mało posiadamy informacji  na temat jak w naszej Gminie wpłynie reforma oświatowa, ale mam nadzieję, że to nie będą jakieś bardzo radykalne zmiany i w Węsiorach, Borku Kamiennym, Podjazach zostaną dołączone klasy siódme i ósme. Rozmawiałam z dyrektorami szkół podstawowych na temat pomieszczenia dwóch dodatkowych klas i uzyskałam zapewnienie, że szkoły mają dostateczną ilość miejsca na dwa nowe oddziały, ponieważ wcześniej te szkoły funkcjonowały jako ośmioletnie podstawówki. A ponadto z tego, co mówi Pani Anna Zalewska Minister Edukacji cytuję z dnia 10.01.2017 roku że ” Połączenie etapów kształcenia w jeden to przede wszystkim lepszy efekt wychowawczy oraz dydaktyczny. W wyniku reformy szkoła będzie bliżej każdego ucznia i każdego rodzica ,oraz  pani Minister Edukacji powiedziała, że  chciałaby  też ograniczyć  konieczność dowożenia dzieci i wzmocnić pozycję rodziców w szkole”.

 

A.W: W ostatnim numerze „Głosu Kaszub” poruszyliśmy temat kąpieliska gminnego. Od lat gmina nie może dojść do porozumienia z Lasami Państwowymi w sprawie kupna ziemi. W budżecie środki zostały zarezerwowane…

M.Ł: Tak gmina od lat nie może jakoś się porozumieć z Lasami Państwowymi. Kąpielisko gminne jest potrzebne. Gmina Sulęczyno to przede wszystkim gmina turystyczna. Jak Pani zapewne zauważyła nie ma u nas wielu przedsiębiorców. Większość ludzi mieszkających tutaj dojeżdża do pracy do Trójmiasta lub sąsiednich gmin. Gmina powinna rozwijać się turystycznie. A warunki, jakie tu są sprzyjają temu. Mamy wiele jezior i pięknych krajobrazów. W takim układzie, aby rozwinęła się turystyka potrzeba jest, aby to kąpielisko gminne było z „prawdziwego zdarzenia”. To miejsce, w którym dotychczas jest kąpielisko gminne jest słabo nasłonecznione i brzeg w głąb jeziora nie nadaje się moim zdaniem na kąpielisk, ponieważ kilka metrów jest płytko nagle głęboko, chcę dodać że na tym kąpielisku doszło do kilku utonięć i jest utrudniony dojazd służb ratowniczych-nie ma drogi . Chcę też nadmienić, że radny Kazimierz Gawin wnioskował już w 2015 roku o zapis w/w inwestycji w Wieloletniej Prognozy Finansowej i do budżetu Gminy na rok 2016 i tak też się stało. A przy uchwaleniu budżetu na rok 2017 radni uważają, że to jest priorytet i zabezpieczyliśmy na ten cel 5tys. zł co daje Wójtowi do działania, aby to kąpielisko powstało w kierunku Bukowej Góry. Czy uda się to kąpielisko tam utworzyć? Mam nadzieję że wspólnymi siłami tak.

 

A.W: Wójt Gminy Bernard Grucza w wypowiedzi nam udzielonej powiedział, że był pomysł, aby zakupić Leśny Dwór i wtedy miejsce na kąpielisko byłoby załatwione. Poprzednia rada jednak nie wyraziła na to zgody. Dlaczego?

M.Ł: Tak to prawda. Wójt miała w planach zakupić Leśny Dwór. My jako radni nie zgodziliśmy się na zakup Leśnego Dworu po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” doszliśmy do wniosku, że cena jest bardzo wysoka, a zadłużenie gminy byłoby jeszcze wyższe. Leśny Dwór to zabytek więc remont byłby również bardzo kosztowny. Dlatego też nie zgodziliśmy się na kupno tego obiektu.

A.W: Jak z perspektywy radnej i sołtysa ocenia Pani Bernarda Gruczę jako wójta?

M.Ł: Myślę, że gmina funkcjonuje dobrze. My jako rada tworzymy dobry zespół chociaż nie zawsze zgadzamy się, ale dochodzimy do kompromisu. Wiadomo, każdy radny czy sołtys pragnie wywalczyć jak najwięcej inwestycji dla swojego sołectwa, jednak wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Jeśli chodzi o Wójta Bernarda Gruczę to myślę, że dobrze zarządza gminą. Jestem radną już drugą kadencję. Widzę, jak gmina na przestrzeni już tych ponad sześciu lat się zmieniła. Gmina Sulęczyno zrobiła ogromne postępy. Widać to np. w budowa szkoły podstawowej w Sulęczynie, w Mściszewicach gdzie powstała hala wraz z boiskiem , czy też budowa przedszkoli w Węsiorach przy szkole i w Mściszewicach też przy szkole. Stan dróg na terenie gminy również się poprawił udało się zrobić około 10 kilometrów dróg asfaltowych, oraz dróg z płyt jumbo. My jako mieszkańcy jesteśmy wdzięczni że udało się zrobić drogę asfaltową na Gapowo i mam nadzieję, że też się uda zrobić te drogi które w/w w moim sołectwie jak i w całej gminie, oraz że zaraz cała nasza gmina jest już skanalizowana co też jest duży sukces .

A.W: Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

avatar
1500